jueves, 22 de diciembre de 2011

La realidad de las mujeres de la EMF - EMFko emakumeen egiak (Pyrenaica 245, editorial)
En los meses pasados Oihana Kortazar Arantzeta ha conseguido el campeonato de España, el de Europa y la Copa del Mundo de Carreras por Montaña, después de haber sido madre la temporada anterior. Itziar Zabala Zurinaga ha ganado la Copa y el Campeonato de España de Escalada de Dificultad Sub-18. Desmontando tópicos, a estas mujeres les gusta competir. En mayo Isabel García Arribas llegó a la cima del Lhotse y se enfrentó a un complicado descenso mientras apoyaba a su compañero Roberto Rodrigo. También hay mujeres que van de “primeras” en la montaña, incluso cuando ésta enseña su cara más amenazante.

Estas tres deportistas han tenido su espacio en el blog de Mujeres de Pyrenaica / Pyrenaicako emakumeak, creado para animar a las montañeras y escaladoras a contar sus actividades. Nuestra bitácora se nutre, sobre todo, de lo que hacen y escriben mujeres que recorren las montañas sin ánimo de competir, como no sea contra sus propias limitaciones, sólo por el disfrute que proporciona el contacto con la naturaleza y superar los desafíos que nos plantea. Desde la aparición del blog, en Pyrenaica se han podido leer más artículos firmados o protagonizados por mujeres, otro avance. Con la divulgación de lo que hacemos damos a conocer nuestra mirada y los valores que aportamos al colectivo montañero. Por esa razón hemos tenido mayor presencia en las charlas y jornadas que organizan los clubes.

Con esfuerzo y entusiasmo vamos ocupando el lugar que nos corresponde en la Euskal Mendizale Federazioa (EMF), donde somos el 30 % de las personas federadas. Queda pendiente mejorar nuestra participación en los estamentos técnicos y en las directivas de clubes y federaciones. Un desafío importante que requiere la colaboración de toda la familia montañera. ¿Cómo afrontarlo? Para empezar, convendría analizar objetivamente la realidad: cuántas somos en los clubes, qué modalidades practicamos y por qué, cuáles son las causas que nos alejan de la montaña o escalada y de los puestos de decisión de clubes y federaciones. En definitiva, elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres en la EMF, del que saldrán las medidas a tomar para impulsar nuestra presencia e implicación. Una buena herramienta para iniciar este proceso será la Guía para incorporar la perspectiva de género en las federaciones deportivas vascas, publicada en noviembre de 2010 por la Euskal Kirol Federazioen Batasuna, a la que pertenece la EMF. Con un objetivo inaplazable: el acceso igualitario de las mujeres a la práctica montañera. Un reto difícil, pero posible. Cuando se consiga ya no tendrá sentido escribir en esta revista una sección de mujeres y montañismo o un editorial como éste.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ohiana Kortazar Arantzetak Mendi Lasterketen Espainia eta Europako txapelketak ez ezik, Munduko Kopa ere eskuratu du iragan hilabeteetan, aurreko denboraldian ama izan eta segituan. Itziar Zabala Zurinagak 18zazpiko Zailtasuneko Eskaladan Espainiako Kopa eta Txapelketa irabazi ditu. Topikoak hautsirik, emakume hauek gustuko dute lehiatzea. Maiatzean Isabel García Arribas Lhotse gailurrera heldu eta jaitsiera korapilatsu bati egin zion aurre, Roberto Rodrigo bere kideari laguntza emateaz batera. Badaude, beraz, “sokaburu” ari diren emakumeak, baita mendiak bere aurpegirik mehatxagarriena erakusten duenean ere.

Emakume mendizale eta eskalatzaileei beren jarduerak kontatzen animatzeko sortu zen Pyrenaicako emakumeak izeneko blog-a eta zegokien atala izan dute hiru kirolari hauek. Gure bitakora hau lehiatzeko asmorik gabe mendian dabiltzan emakumeek idazten dutenaz elikatzen da batez ere, jokatzen duten lehia bakarra beren mugen kontrakoa izanik eta naturarekiko kontaktuak ematen duen plazera nahiz horrek ekartzen dizkigun erronkak gainditu nahi hutsagatik arituz. Blog-a agertu zenetik, inoiz baino artikulu gehiago irakurri ahal izan dugu Pyrenaica-n emakumeek sinaturik nahiz emakumeen jarduerak kontaturik, beste aurrerapauso bat. Egiten dugunaren berri ematearekin batera, geure begiratzeko era eta mendizalegoari ekartzen dizkiogun balioak ezagutarazten ditugu. Horregatik izan dugu gero eta agerpen handiagoa mendizale taldeek antolaturiko hitzaldi edo jardunaldietan.

Ahaleginez eta gogo handiaz, Euskal Mendizale Federazioan (EMF) dagokigun lekura ari gara heltzen, federatutako bazkideen % 30a baikara. Oraindik lorkizun dago talde nahiz federazioetako zuzendaritza taldeetan edota teknikoen artean gure partaidetza hobetzea. Garrantzi handiko erronka, mendizale jende guztiaren laguntza beharko duena. Nola ekin? Hasteko, errealitatea objektiboki aztertzea komeniko litzateke: menditaldeetan zenbat garen, zein den gure hautuko kirol jarduera eta zergatik, menditik, zeintzuk diren eskaladatik edo talde nahiz federazioetako erabakitze postuetatik at atxikitzen gaituzten kausak. Finean, EMFko emakumeen egoeraren diagnostiko bat landu behar da, hortik aterako baitira gure presentzia eta partehartzea bultzatzeko neurri egokiak. Prozesu honi ekiteko tresna aproposa izango da, 2010eko azaroan EMF ere barruan hartzen duen Euskal Kirol Federazioen Batasunak argitaratutako Euskal kirol federazioetan genero ikuspuntua integratzeko gida izeneko lana. Premiazko helburu batekin: emakumeak mendi jarduerara berdintasunezko baldintzetan iristea. Erronka gaitza baina eskuragarria. Lortutakoan aldizkari honetan emakumeaz eta mendiaz atal berezia egoteak ez du zentzurik izango, ezta era honetako editorial bat idazteak ere.

Luisa Alonso Cires

Foto: neskalatzaileak


No hay comentarios: